Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Rady pro nájemníky

1. Může vlastník bytu zvýšit regulované nájemné dle svého uvážení?

Již z dotazu samotného je zřejmé, že tazatele prioritně zajímá nikoliv nájemné neregulované, nýbrž nájemné regulované. Pokud by výše nájemného nepodléhala regulaci, je nasnadě učinit závěr, že výši nájemného by určoval pronajímatel při uzavření nájemní smlouvy a pokud by nájemce za takových cenových podmínek nájemní smlouvu uzavřel, byl by povinen takto určené nájemné hradit. Naproti tomu podstata tzv. regulovaného nájemného, spočívá v tom, že stát prostřednictvím závazné právní normy určuje maximální výši nájemného, resp. o kolik je pronajímatel v příslušném roce oprávněn maximálně nájemné navýšit.

2. Jsem povinen podepsat novou smlouvu s vlastníkem bytu, i když s touto smlouvou nesouhlasím?


Smlouva je nikoliv jednostranný, nýbrž dvoustranný právní úkon a k jeho platnosti se vyžaduje písemná forma a podpisy obou účastníků smlouvy. Pokud by jeden z účastníků s obsahem smlouvy nesouhlasil a tuto nepodepsal, smlouva by platnosti nenabyla a nenastaly by účinky smlouvou předpokládané. Platí, že smlouvu jsem oprávněn podepsat, nikoliv povinen podepsat. Pokud s obsahem smlouvy nesouhlasím, je jen logické, že smlouvu nepodepíši.

3. Pokud s vlastníkem bytu novou smlouvu nepodepíšu, může mne nechat vystěhovat nebo platí stará smlouva?


Pokud mezi účastníky byla uzavřena stará smlouva a je platná, nejsem povinen uzavírat a tedy podepisovat smlouvu novou, navíc za situace, kdy mi obsah nové smlouvy nevyhovuje. Je jednoznačné, že pokud je stará smlouva platná, existuje podle ní nájemní vztah. Jestliže respektuji obsah staré smlouvy a plním všechny podmínky nájemního vztahu včetně řádného placení nájemného, není v žádném případě dán důvod k vyklizení bytu.

4. Co mám dělat, když vlastník bytu na mne vyvíjí psychický nátlak k uzavření nové smlouvy?


Jak již uvádíme výše, pokud s obsahem předložené smlouvy nesouhlasím, není namístě tuto podepsat a je nutné s pronajímatelem diskutovat pro sebe výhodnější podmínky smlouvy. Pokud situaci psychicky nezvládám, jedná se převážně o výraz toho, že si svým postavením nejsem jist a mám obavy, že bych mohl o nájem bytu přijít. V takovém případě je nutné kontaktovat odborníka a tedy se poradit s advokátem. Je rozhodně výrazem špatného postupu, když se nejdříve nechám přinutit k podpisu nové smlouvy a až poté kontaktuji právníka.

5. Co když jsem uzavřel novou smlouvu pod nátlakem, ale po přezkoumání s touto smlouvou nesouhlasím?


Je sice pravdou, že smlouva, která je uzavřena v tísni či pod nátlakem je podle občanského zákoníku smlouvou absolutně neplatnou. Této neplatnosti bych se však musel v soudním řízení dovolávat a bylo by na mně, abych prokázal, že jsem smlouvu nepodepsal svobodně. Jedná se o náročný spor, v němž se žalobce převážně dostane do důkazní nouze a neuspěje. Proto je nutné nepodepisovat nic, s čím nesouhlasím.

6. Mohu nájemní smlouvu v nějaké lhůtě od podpisu vypovědět?


Nájemní smlouvu, uzavřenou na dobu neurčitou může nájemce vypovědět písemnou výpovědí a tato výpověď musí být doručena pronajímateli. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta přitom začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď pronajímateli doručena. Nájem sjednaný na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby.

7. Co dělat, když se nájemné bytu zvýší, ale byt je v havarijním stavu a vlastník do údržby neinvestuje?


Tazateli lze doporučit z bytu se vystěhovat nebo na pronajímatele vyvíjet tlak, aby plnil řádně své povinnosti pronajímatele a svým nákladem byt udržoval ve stavu způsobilém k užívání. Podle § 698 občanského zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání.

8. Může vlastník bytu sepisovat smlouvu s nájemcem na dobu určitou do nekonečna, nebo je nějaká lhůta, po které musí vlastník nabídnout smlouvu na dobu neurčitou?


Zákon v tomto ohledu pronajímatele neomezuje a je proto jeho právem opakovaně s nájemcem uzavírat nájem na dobu určitou.

9. Pokud investuji do oprav bytu vlastní prostředky, mám nárok na slevu z nájemného?


O nároku na slevu z nájemného bylo hovořeno již v odpovědi na otázku pod číslem 7. V tomto případě by tazateli mohl vzniknout nárok na vydání tzv. bezdůvodného obohacení, případně náhrady škody. Nájemce by však musel pronajímatele upozornit na potřebu oprav a žádat jejich provedení. Pokud by pronajímatel vadu neodstranil v určené přiměřené lhůtě, měl by nájemce opět pronajímatele upozornit na to, že pokud vadu neodstraní svým nákladem v dodatečné lhůtě, učiní tak nájemce, aby mohl byt užívat, s tím, že mu účelně vynaložené náklady předloží k úhradě. V žádném případě se nedoporučuje provádět opravy svépomocí a bez dokladů, jelikož by tak nájemce nemohl prokázat vynaložené náklady.

10. Mohu žádat o zrušení trvalého pobytu osoby, která nemá žádný vlastnický vztah k mému bytu či domu?


Ke zřízení trvalého pobytu není nutný vlastnický vztah k bytu či domu, stačí když dotyčný prokáže, že je oprávněným uživatelem nemovitosti. Oprávněné užívání vznikne například z titulu nájemního či podnájemního vztahu. Trvalý pobyt se zřizuje a naproti tomu ruší na Magistrátu města a zde je nutno se tázat na bližší podmínky, včetně toho, které doklady bude nutné předložit.

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

21.6.2024 07:06

Aktuální teplota:

19.5 °C

Vlhkost:

75.9 %

Rosný bod:

15.1 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR