Navigace

Obsah

Platné obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

Řád veřejného pohřebiště                                         

zde ke stažení

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává Požární řád obce

zde ke stažení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Dědina zde ke stažení
Obecně závazna vyhláška č.1/2014, o místnim poplatku ze psů zde ke stažení
Nařízení Obce Nová Dědina č. 01/2012 - TRŽNÍ ŘÁD zde ke stažení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2001 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a obecně zváazná vyhláška č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2001 o místním poplatku za provozovaný výherní  hrací přístroj zde ke stažení
Obecně závazná vyhláška obce Nová Dědina č. 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nová Dědina zde ke stažení

Obecně závázná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvesticích nákladů MŠ

zde ke stažení