Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Vyhodnocení vlivu odkaliště Bělov na vstupy arzénu a rtuti do potravních řetězců v okolí lokality

Odborný posudek vypracoval Dr. Ing. Milan Sáňka na objednávku MÚ Kroměříž, odboru životního prostředí. Posudek orientačně hodnotí potencionální vstupy rizikových prvků arzénu a rtuti do potravních řetězců na plochách v okolí odkaliště. Uvedené prvky jsou přítomny ve vysokých koncentracích v materiálu, který je ukládán na odkaliště (OTOSAN ). Při dovozu, ukládání a manipulaci dochází k prašnosti a ukládaný materiál se tak dostává do ovzduší a dále depozicí na okolní pozemky.

Odběry vzorků a rostlin byly komisionálně provedeny dne 5.9.2008. Celkem byly vytipovány 4 lokality vlastníků zahrádek a jedna lokalita pole v bezprostřední blízkosti odkaliště. Odběr byl s majiteli pozemků předem dohodnut. Tito majitelé pro účel odběru vyseli, popř. nechali nesklizeny na ploše zahrádky 2 plodiny: mrkev a salát. Z lokality na poli byly odebrány vzorky brambor, které zůstaly po sklizni na poli.

A tady jsou již závěry tohoto znaleckého posudku:
1.Na sledovaných lokalitách zahrádek a zemědělské půdy nejblíže umístěných k odkališti popílku nebylo zjištěno překročení nejvýše přípustných hodnot As a Hg v půdě.
2.Zjištěné hodnoty obsahu As a Hg v půdě odpovídají průměrným hodnotám pro zemědělské půdy v ČR.
3.Obsahy As a Hg ve sledovaných komoditách nepřekračují limitní hodnoty pro potraviny a krmiva.
4.Zdravotní rizika dietární expozicí ( přestup As a Hg do potravních řetězců ) jsou za současného stavu nízká – odpovídají běžným podmínkám v ČR.
5.V důsledku oprávněných požadavků na zvýšenou bezpečnost ukládání OTOSANU došlo v poslední době k některým opatřením, která mohou pozitivně ovlivnit úroveň rizik v okolí odkaliště. Zejména se jedná o způsob ukládání, který snižuje prašnost, zasypávání povrchu odkaliště zeminou a přesunutí intenzivnějších prací dále od obytné zony. Dřívější neuplatňování těchto opatření mohlo mít za následek zvýšení prašnosti a tím i zvýšená především inhalační rizika.
6.Za současného stavu je největším problémem kontaminace vod, které odkalištěm protékají do vodoteče. To je důvodem pro sledování As v navazujících vodotečích.

Další možné rizikové faktory jsou:
1.Profesionální kontaminace pracovníků na odkališti (při nedodržování bezp. předpisů).
2.Přímý dlouhodobější kontakt obyvatel s ukládaným materiálem ( pohyb přímo kolem jezera – rybaření, děti ve volném čase apod. ).

Kdo z občanů bude mít zájem, může do tohoto posudku nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě.

Datum vložení: 1. 12. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 12. 2008 0:00
Autor:

Facebook

   facebook 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

4.10.2023 09:58

Aktuální teplota:

13,8 °C

Vlhkost:

71,7 %

Rosný bod:

8,8 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28
1
29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR