Obec Nová Dědina Obec Nová Dědina

Sběrný dvůr dokončen

Obec Nová Dědina se stala v letošním roce úspěšným žadatelem o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2010, a to v rámci jeho 11. výzvy.

Administrátorem tohoto Operačního programu je Státní fond Životního prostředí, prostředky tohoto fondu však spravuje Ministerstvo životního prostředí. Projekt s názvem „Sběrný dvůr a nakládání s bioodpady v obci Nová Dědina“ vznikl a byl zpracován v roce 2009 ve spolupráci s Ing. Otou Škrabalem a firmou ENVIprojekt s.r.o. Zlín.

Žádost o dotační finanční prostředky jsme ve spolupráci se Zlínským ENVIprojektem podali v září roku 2009 a po její akceptaci před koncem roku 2009 jsme čekali na konečný verdikt řídícího výboru. Dne 29.4.2010 řídící výbor SFŽP rozhodl kladně a naší žádosti o objemu 1 952 351 Kč byla přiznána požadovaná podpora v plné požadované výši. Stali jsme se tedy úspěšnými žadateli a získali 85% dotace z fondů Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Fondu soudržnosti) a 5% dotace od Státního fondu životního prostředí. Podíl našich vlastních obecních zdrojů představuje tedy 10%. Financování projektu probíhalo průběžně, tudíž jsme celou nemuseli financovat předem.
Sběrný dvůr je umístěn na pozemcích obce p.č. 16/1, 16/2, 16/3 a 24/1 za prodejnou potravin a obecním úřadem. Celý areál je řešen jako zpevněná plocha. V místě uložení kontejnerů je zpevněná plocha ze silničních panelů. V rámci vybudování sběrného dvora byla opravena místnost na skladování papíru a elektroodpadu a také opravena garáž pro komunální techniku pod místní prodejnou. Ze strany od zahrady je sběrný dvůr oplocený. Ve sběrném dvoře je umístěno 7 kusů kovových kontejnerů. Jsou to kontejnery na sběr kovového odpadu, skla, plastového odpadu, velkoobjemového odpadu, pneumatik, stavebního odpadu a biologického odpadu. Náplní projektu byl i nákup 100 kusů plastových kompostérů o objemu 390 litrů. Tyto kompostéry jsou určeny pro trvale obývané nemovitosti obce a jejich hlavní úlohou je zkompostování formou zrychleného kompostování cca 30% odpadů, které by jinak skončily v komunálním odpadu a za které bychom platili stále více finančních prostředků při jejich ukládání na skládku. Tyto kompostéry budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům obce na dobu minimálně 5 let. Společně s kompostérem obdrží občané i letáky, ve kterých se dočtou návod pro domácí kompostování, základní podmínky pro kompostování, co z domácnosti vyprodukovaných odpadů je vhodné a co není vhodné ke kompostování. Dosavadní způsob sběru skla, plastů a nápojových kartonů do kontejnerů, umístěných před prodejnou, u sokolovny a na dolním konci obce, zůstane zachován. Sběrný dvůr, jeho zařízení jsou ve vlastnictví obce, provozovatelem sběrného dvora je obec.
Dne 19.10.2010 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby, při které stavební úřad Kvasice nezjistil žádné závady bránící řádnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby. Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby. Momentálně je sběrný dvůr ve zkušebním provozu. K úplnému zprovoznění a stanovení podmínek užívání dojde k 1.1.2011 obecně závaznou vyhláškou případně provozním řádem.
Obsluhu a evidenci odpadů přijatých v rámci sběrného dvora zajišťuje pracovník obce. Provozní doba sběrného dvora bude občanům včas oznámena, předpokládáme jeho otevření 1 x za týden. Občané naší obce zde mohou odevzdávat svůj odpad bezplatně, protože již jsou zapojeni do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Přáním obecního úřadu je, aby tento sběrný dvůr byl maximálně využíván všemi občany naší obce.
 

Datum vložení: 8. 12. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 12. 2010 0:00
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Anketa

Aktuální teplota

1.12.2022 11:04

Aktuální teplota:

1,3 °C

Vlhkost:

86,1 %

Rosný bod:

-0,7 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Státní správa

portal.gov.cz

epusa

ZLKR

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nověvložených zprávách a upozorněních,dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnoutfotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce.

vobraze